UCHWAŁA NR XIX/157/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 - 2032.

UCHWAŁA NR XIX/157/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 - 2032.