Uchwała nr XIX/163/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr XIX/163/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.