Uchwała nr XIX/164/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk

Uchwała nr XIX/164/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2020.