Uchwała nr XIX/165/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, kompleksu boisk sportowych „Orlik”, stadion

Uchwała nr XIX/165/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, kompleksu boisk sportowych „Orlik”, stadionu oraz parku w miejscowości Kramsk, zlokalizowanych na terenie Gminy Kramsk.