Uchwała nr XVI/136/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania

Uchwała nr XVI/136/2020 Rady Gminy Kramsk  z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kramsk.