Uchwała nr XVI/137/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kramsk na rok szkolny 2019/2020.

Uchwała nr XVI/137/2020 Rady Gminy Kramsk  z dnia 24 stycznia 2020 roku  w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kramsk na rok szkolny 2019/2020.