Uchwała Nr XVI/140/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicie

Uchwała Nr XVI/140/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 r.  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.