Uchwała Nr XVII/141/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 – 2032.

Uchwała Nr XVII/141/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 – 2032.