Uchwała Nr XVII/142/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

Uchwała Nr XVII/142/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.