Uchwała Nr XVII/144/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XVII/144/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia  25 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Kramsk.