Uchwała nr XVII/145/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2020 mroku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kramsk.

Uchwała nr XVII/145/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2020 mroku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kramsk.