Uchwała nr XVII/146/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Kramsk.

Uchwała nr XVII/146/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia  25 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Kramsk.