Uchwała Nr XVIII/147/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 - 2032

Uchwała Nr XVIII/147/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 - 2032

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2