Uchwała Nr XVIII/148/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

Uchwała Nr XVIII/148/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/148/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Załącznik nr 1 - Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Załącznik nr 2 - Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Załącznik nr 3 - Dotacje udzielone w 2020 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 4 - Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2020