Uchwała nr XVIII/150/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego.

Uchwała nr XVIII/150/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego.