Uchwała nr XVIII/152/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wystąpienia, do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z wnioskiem o zmianę rodzaju i nazwy miejscowości „

Uchwała nr XVIII/152/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wystąpienia, do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z wnioskiem o zmianę rodzaju i nazwy miejscowości „Ksawerów” w Gminie Kramsk.