Uchwała nr XVIII/153/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kramsk na lata 2018-2023.

Uchwała nr XVIII/153/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kramsk na lata 2018-2023.