UCHWAŁA NR XX/168/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XX/168/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kramsk.