UCHWAŁA NR XX/170/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2019.

UCHWAŁA NR XX/170/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2019.