UCHWAŁA NR XXI/171/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XXI/171/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.