UCHWAŁA NR XXII/172/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kramsk na lata 2016-2020.

UCHWAŁA NR XXII/172/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kramsk na lata 2016-2020.