UCHWAŁA NR XXII/173/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 – 2032.

UCHWAŁA NR XXII/173/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 – 2032.