UCHWAŁA NR XXII/174/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XXII/174/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.