UCHWAŁA NR XXII/176/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXII/176/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.