UCHWAŁA NR XXIII/179/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza

UCHWAŁA NR XXIII/179/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej.