UCHWAŁA NR XXIV/184/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XXIV/184/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.