UCHWAŁA NR XXIV/186/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na rok 2020, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR XXIV/186/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na rok 2020, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.