UCHWAŁA NR XXIV/187/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania propozycji cennika na 2021 rok za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony odpadów z tzw. grupy „20.

UCHWAŁA NR XXIV/187/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania propozycji cennika na 2021 rok za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony odpadów z tzw. grupy „20...” - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.