UCHWAŁA NR XXIV/190/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Rudzicy.

UCHWAŁA NR XXIV/190/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Rudzicy.