UCHWAŁA NR XXIV/192/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

UCHWAŁA NR XXIV/192/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.