UCHWAŁA NR XXV/196/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XXV/196/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.