UCHWAŁA NR XXV/198/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.

UCHWAŁA NR XXV/198/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.