UCHWAŁA NR XXV/199/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2021.

UCHWAŁA NR XXV/199/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2021.