UCHWAŁA NR XXV/202/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXV/202/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kramsk.