UCHWAŁA NR XXV/203/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXV/203/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.