UCHWAŁA NR XXVI/206/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XXVI/206/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.