UCHWAŁA NR XXVI/210/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

UCHWAŁA NR XXVI/210/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.