UCHWAŁA NR XXVI/214/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021.

UCHWAŁA NR XXVI/214/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021.