Uchwała XVI/130/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

Uchwała XVI/130/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 roku  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.