Uchwała XVIII/154/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk

Uchwała XVIII/154/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2020.