2020

Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Kramsk.

Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Kramsk  z dnia 26 listopada 2020 r.  w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Kramsk.

ZARZĄDZENIE NR 23/2020 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Kramsk, w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 20

ZARZĄDZENIE NR 23/2020 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Kramsk, w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie powołania zespołów spisowych w celu przeprowadzenia inwentaryzacji oraz komisji kasacyjnej.

Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie powołania zespołów spisowych w celu przeprowadzenia inwentaryzacji oraz komisji kasacyjnej.

Zarządzenie Nr 21A/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: instrukcji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 21A/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: instrukcji inwentaryzacyjnej.

Załącznik nr 1.

ZARZĄDZENIE nr 20/2020 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia wytycznych i procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C

ZARZĄDZENIE nr 20/2020 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia wytycznych i procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przeglądu wytworzonych materiałów zawierających informacje niejawne raz okresowej kontroli ewidencji, materiał

ZARZĄDZENIE Nr 19/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przeglądu wytworzonych materiałów zawierających informacje niejawne raz okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Kramsk.

Zarządzenie nr 18/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy Kramsk oraz powołania Zespołu do Spraw Dostępnośc

Zarządzenie nr 18/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy Kramsk oraz powołania Zespołu do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy Kramsk.

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Kramsk, w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Kramsk, w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kramsk.

Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kramsk.

Zarządzenie nr 14/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Zarządzenie nr 14/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zarządzenie Nr 12A/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze kultury.

Zarządzenie Nr 12A/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze kultury.

Zarządzenie nr 12/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie wskazania sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.

Zarządzenie nr 12/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie wskazania sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.

Zarządzenie nr 11/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. społeczno - obywatelskich.

Zarządzenie nr 11/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. społeczno - obywatelskich.

Zarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Kramsk z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie nakazu zakrywania ust i nosa przez pracowników Urzędu Gminy Kramsk.

Zarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Kramsk z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie nakazu zakrywania ust i nosa przez pracowników Urzędu Gminy Kramsk.

Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla wykonywania zadań w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządz

Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla wykonywania  zadań w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kramsk do czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do gło

Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kramsk do czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy Kramsk z 1 kwietnia 2020 roku w sprawie zorganizowania pracy referatów i samodzielnych stanowisk pracy w sposób rotacyjny.

Zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy Kramsk z 1 kwietnia 2020 roku w sprawie zorganizowania pracy referatów i samodzielnych stanowisk pracy w sposób rotacyjny.

Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Kramsk z 1 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału referatów na stanowiska pracy, określenia ich nazw oraz wymiaru etatów referatów i samodzielnych stanowisk pra

Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Kramsk z 1 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału referatów na stanowiska pracy, określenia ich nazw oraz wymiaru etatów referatów i samodzielnych stanowisk pracy.

Zarządzenie nr 5/2020 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 01 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kramsk.

Zarządzenie nr 5/2020 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 01 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kramsk.

Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 28 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Kramsk.

Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 28 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Kramsk.

Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Kramsk z 5 marca 2020 r. w sprawie podziału referatów na stanowiska pracy, określenia ich nazw oraz wymiaru etatów referatów i samodzielnych stanowisk pracy.

Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Kramsk z 5 marca 2020 r. w sprawie podziału referatów na stanowiska pracy, określenia ich nazw oraz wymiaru etatów referatów i samodzielnych stanowisk pracy.