2019

Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 70/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie objęcia przez Gminę Kramsk udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z si

Zarządzenie nr 70/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie objęcia przez Gminę Kramsk udziałów w Spółce z ograniczoną  odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.

ZARZĄDZENIE nr 69/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE nr 69/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 66/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu wokół Urzędu

Zarządzenie nr 66/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu wokół Urzędu Gminy Kramsk.

Zarządzenie nr 63/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie powołania stałego Zespołu ds. Zamówień Publicznych.

Zarządzenie nr 63/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie powołania stałego Zespołu ds. Zamówień Publicznych.

Zarządzenie nr 62/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...

Zarządzenie nr 62/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2019.

Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2019.

Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 56A/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 27 września r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. "Budowa trzech PSZOK na terenie Gminy Kramsk, Ślesin, Krzymów”, w ramach

Zarządzenie nr 56A/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 27 września r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. "Budowa trzech PSZOK na terenie Gminy Kramsk, Ślesin, Krzymów”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, nr wniosku NFOSIGW-DZU.51.14.2019.

ZARZĄDZENIE nr 56/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywanymi przez banki informacjami o rozwiązywaniu lub wygaśnięc

ZARZĄDZENIE nr 56/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywanymi przez banki informacjami o rozwiązywaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego.

Zarządzenie Nr 55 /19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności.

Zarządzenie Nr 55 /19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności.

Zarządzenie Nr 54 /19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności.

Zarządzenie Nr 54 /19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności.

Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Kramsk.

Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Kramsk.

Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 10 września 2019 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów

Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 10 września 2019 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2019 r. w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE nr 50/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Przedszkola Gminnego w Kramsku.

ZARZĄDZENIE nr 50/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Przedszkola Gminnego w Kramsku.

ZARZĄDZENIE nr 49/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem.

ZARZĄDZENIE nr 49/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem.

ZARZĄDZENIE nr 48/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku.

ZARZĄDZENIE nr 48/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku.

ZARZĄDZENIE NR 46 / 19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 26.08.2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej.

ZARZĄDZENIE NR 46 / 19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 26.08.2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej.

Zarządzenie nr 45/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 26.08. 2019r. w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będąc

Zarządzenie nr 45/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 26.08. 2019r. w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

ZARZĄDZENIE nr 44/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE nr 44/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE nr 43/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE nr 43/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE nr 42/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE nr 42/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 41/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 170/18 Wójta Gminy Kramsk z dnia 01 marca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwi

Zarządzenie nr 41/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 170/18 Wójta Gminy Kramsk z dnia 01 marca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz określenia zasad jej działania.

Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 36/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia poboru wody pitnej do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej s

ZARZĄDZENIE NR 36/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia poboru wody pitnej do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Kramsk.

ZARZĄDZENIE nr 35/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusz Korczaka w Woli P

ZARZĄDZENIE nr 35/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na  stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusz Korczaka w Woli Podłężnej.

ZARZĄDZENIE nr 34/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku.

ZARZĄDZENIE nr 34/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku.

ZARZĄDZENIE nr 33/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem.

ZARZĄDZENIE nr 33/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem.

ZARZĄDZENIE NR 32/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Gminnego w Kramsku.

ZARZĄDZENIE NR 32/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Gminnego w Kramsku.

Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE nr 30/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków

ZARZĄDZENIE nr 30/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku.

ZARZĄDZENIE nr 29/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana

ZARZĄDZENIE nr 29/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem.

ZARZĄDZENIE nr 28/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Kramsku.

ZARZĄDZENIE nr 28/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Kramsku.

ZARZĄDZENIE nr 27/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korcz

ZARZĄDZENIE nr 27/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej.

Zarządzenie nr 26/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie powołania stałego Zespołu ds. Zamówień Publicznych.

Zarządzenie nr 26/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie powołania stałego Zespołu ds. Zamówień Publicznych.

ZARZĄDZENIE nr 25/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego w Kramsku.

ZARZĄDZENIE nr 25/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego w Kramsku.

ZARZĄDZENIE nr 24/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej.

ZARZĄDZENIE nr 24/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej.

ZARZĄDZENIE nr 23/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem.

ZARZĄDZENIE nr 23/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem.

ZARZĄDZENIE nr 22/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku.

ZARZĄDZENIE nr 22/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku.

Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2019.

Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2019.

Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: „Stwarzanie możliwości do integracji sp

Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: „Stwarzanie możliwości do integracji społecznej i aktywizacji osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Kramsk, mających na celu poprawę ich funkcjonowania".

ZARZĄDZENIE Nr17/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie Harmonogramu czynności wygaszania Publicznego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Kramsku.

ZARZĄDZENIE Nr17/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie Harmonogramu czynności wygaszania Publicznego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Kramsku.

Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 25.02.2019 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Kramsk Nr 156/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku.

Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 25.02.2019 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Kramsk Nr 156/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku.

Zarządzenie nr 13/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2019 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu

Zarządzenie nr 13/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2019 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kramsk.

Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnia

Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu gminy Kramsk w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji.

ZARZĄDZENIE NR 11/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycz

ZARZĄDZENIE NR 11/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku na terenie gminy Kramsk.

Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw: Barce i Kramsk- Łazy w sprawie zmiany rodzaju mi

Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw: Barce i Kramsk- Łazy w sprawie zmiany rodzaju miejscowości.

Zarządzenie Nr 9/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokum

Zarządzenie Nr 9/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas I publicznych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kramsk  na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzenie Nr 8/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 stycznia2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokum

Zarządzenie Nr 8/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 stycznia2019  r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kramsk na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzenie Nr 6/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta.

Zarządzenie Nr 6/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta.

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2019.

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2019.

ZARZĄDZENIE nr 4/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia terminów zebrań wiejskich dotyczących wyborów organów samorządu mieszkańców wsi.

ZARZĄDZENIE nr 4/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia terminów zebrań wiejskich dotyczących wyborów organów samorządu mieszkańców wsi.