Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.