Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.