ZARZĄDZENIE nr 22/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku.

ZARZĄDZENIE nr 22/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku.