ZARZĄDZENIE nr 35/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusz Korczaka w Woli P

ZARZĄDZENIE nr 35/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na  stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusz Korczaka w Woli Podłężnej.