Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.