ZARZĄDZENIE nr 44/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE nr 44/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.