Zarządzenie nr 45/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 26.08. 2019r. w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będąc

Zarządzenie nr 45/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 26.08. 2019r. w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.