Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.